• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא ז - הדף היומי


סיכום הגמרא: א. שלושה מקרים שבהם רב חמא פסק שאין לשני הצדדים יכולת לכפות זה על זה: 1. בית דו קומתי ששקע - העליון לא חייב ללכת לקראת התחתון (אא"כ פחות מ-י טפחים או שהתנו מראש). 2. שכן שרוצה לבנות כותל, לא יכול לכפות על שכנו שיגביה עבורו את חלונותיו. 3. אח יכול לבנות כותל מול טרקלין שמש, אפילו שממעיט האור, וכן שמואל, ורבא חולק. ב. יתומים שמוציאים שטר חוב, והלווה מוציא שובר: רב חמא (ומר זוטרא) - לא גובין אך גם לא קורעין, רבינא - קורעין השטר. ג. (משנה) - כופין בני החצר זא"ז לבנות בית שער, אך בית שער זה טוב רק כשמאפשר לעניים לעמוד ליד דלת החצר ולבקש צדקה. וכן כופין בני העיר זא"ז לבנות חומה וכו'. רשב"ג - רק חצר שקרובה לרה"ר ועיר שקרובה לגבול צריכים. וגובין לפי ממון, וכשיקול נוסף - לפי קרבה לחומה.

{enclose batra_07.mp3}