• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא דף ו - הדף היומי

 

 

סיכום הגמרא:

(דף ו. נקודותיים למטה - ו:, 2 שורות מלמטה)

א. סמך כותל לכותל ששכנו הגביה מעל ד"א, אך לא לאורך כל הכותל - ר"ה - משלם על הכל (אא"כ יש סימן שלא ימשיך לבנות), ר"ח - לא משלם (אא"כ יש סימן שימשיך). ב. הכנה להכנסת קורות לצד שלו לא אומרת ששילם. ג. ב-2 גגות אין הז"ר (אך צריך כותל 10 ט' כדי למנוע גניבות), אא"כ יש ביניהם רה"י או אפילו רה"ר, שאז כל צדבונה חצי ומעדיף, ואפילו שאחד כבר בנה חצי, השני לא יטען שכבר יבנה הכל. 2 חצרות בגבהים שונים, צריך ד"א מלמטה, ומחלוקת האם העליון שותף בבניית החלק התחתון. ד. חזקת תשמישין - הוחזק לקל, האם אפשר גם כבד - רי"ס - כן, ר"נ (1) - לא. זמן היווצרות חזקת תשמישין בסוכה - אחרי 30 יום, ובסוכת מצווה - ביום ה-8, ואם טח טיט - מיד.

{enclose batra_06.mp3}