• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא דף ה - הדף היומי


 


סיכום הגמרא

(משנה דף ה. - נקודותיים  דף ו. באמצע):

א. כותל שנפל כופין זא"ז לבנות, אך רק עד ד"א (מצב א). ואם אחד הגביה מעל, השני פטור, אא"כ סמך לו כותל (שאז מראה שנהנה ממנו) שחייב (מצב ב). אם מתווכחים אם שילם - במצב א - נאמן ששילם, במצב ב - לא נאמן ששילם. ב. האם אדם נאמן לומר שפרע תוך זמנו - אביי ורבא - כן, ר"ל - לא. איך יסתדרו עם משנתנו (בהנחה ששם טוען ששילם תוך הזמן) - במצב א גם לר"ל נאמן, כי כל תהליך הבנייה זה הזמן, במצב ב - גם לאביי ורבא לא נאמן כי החיוב לא ברור. ג. אם תבעו אחרי, וטוען שפרע לפני, האם לר"ל המיגו יגבר על החזקה? שוב ניסיון להוכיח ממצב א ו-ב במשנתנו, ואותן דחיות. וניסיון מברייתא שטוען "אין לך בידי", ודחייה.

{enclose batra_05.mp3}