• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא ד - הדף היומי

 


סיכום הגמרא: א. הורדוס מורד והורג את בית חשמונאי מלבד ילדה אחת, והורג את רבנן מלבד בבא בן בוטא, שמייעץ לו לתקן את מעשיו ע"י שיפוץ ביהמ"ק. היתר הייעוץ - כי הוא חייב במצוות או כדי שהמקדש ישופץ. ב. בונים כמנהג, ואפילו גדר ענפים. נפל - חולקים, ואין מוחזקות. בסתם גינה - גודרים, סתם בקעה - לא. ואם בונים - עושים סימן (עיבוי/טיח) מבחוץ (כדי שהשני לא ירמה), ובהוצא - מכופפים הענפים לחוץ או שטר. ואם שניהם גדרו בבקעה - עושים סימן משני הצדדים (או כי השני כבר רימה, או שבא להשמיע שגם בהוצא). ג. משנה - המקיף שגדר את הניקף - אם ניקף גדר את ה-4, משלם, אם מקיף - מחלוקת ת"ק ורי"ס האם: משלם או לא, אם משלם - על הכל או רביעית, והאם במחיר מלא,זול או כשומר. וסיפור על רבינא ורוניא בעניין זה.

{enclose batra_04.mp3}