• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא ג - הדף היומי

א. סיכום הגמרא: שוב שני הפירושים על המשנה (רצו לבנות מחיצה/כותל, אך בסדר הפוך). החידוש בחצר קטנה - שחולקים ואפילו עושים כותל למ"ד הז"ר שמיה היזק. ב. כשחולקים, כגי שלא יתחרטו עושים קניין סודר/חזקה. ג. סוגי האבנים נלמדו במסורת - גויל זה גזית לא מסותת, כפיסין זה חצאי לבנין עם איט באמצע. ד. גזית בגובה ד"א צריך 5 טפחים, אך אם יש 6 + גג , עומד אפילו 30 (מקדש ראשון), אך לא מאה. ה. התלבטות אם המידות כוללות את הסיד. ו. איסור סתירת בי"כ ישן לפני בניית החדש - שמא יפשע או כי אין לו מקום תפילה (נפק"מ כשיש מקום תפילה). הכנת הכסף לא מתירה, אך אם יש סדקים, וכן על ידי מלכות - מותר.
אני מתנצל על האורך היוצא דופן של השיעור.

{enclose batra_03.mp3}