• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא ב - הדף היומי

סיכום הגמרא: א. שני פירושים למשנה: 1. שותפים שרצו לחלוק, כופין זה את זה לעשות מחיצה כי היזק ראיה נחשב היזק. 2. שכנים שרוצים לעשות כותל למניעת ראייה (צריך רצון, כי הז"ר לא נחשב היזק), בונים אותו באמצע (והחידוש - שלא יאמר שהתכוון שהשני יבנה בשיטחו). ב. לשון מחיצה: 1. חלוקה - ותהי מחצת העדה, 2. כותל - הברייתא לגבי כלאיים. ג. מקרים בהם לכו"ע הז"ר שמיה היזק: 1. גינה (עין הרע). 2. כשכבר היה כותל. 3. רבים. 4. בית. 5. גג ליד חצר.

{enclose batra_02.mp3}