• שקף 2

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

 • שקף 1

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

 • שקף 3

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי - שבת דף עד

 

{enclose shabbat_074.mp3}

סרטון דף יומי

 

לצפייה או הורדת התרשים לחץ כאן

 

(עג: 3- עד עד: 3-)

הקדמה

אפשר לראות את רשימת המלאכות במשנה: 1. כמלאכות להכנת פת, בגד וכו'. 2. כמלאכות להכנת המשכן (יצירת הצבעים, יריעות הבד, יריעות העור וההקמה עצמה).

בגמרא יש שתי התייחסויות למתח הזה:

 1. 1.למה הוזכרו גם זורה ומרקד? כי היו במשכן.

אז למה כותש לא הוזכר? כי לא כולם כותשים כשמכינים פת.

            (יוצא שצריך להיות בשתי ה"רשימות" כדי להופיע במשנה).

 1. 2.כתוב במשנה אופה ולא מבשל, כי עיקר המשנה לפי הרשימה של הכנת הלחם ("סידורא דפת").

 

חלק א - בורר

מתי מותר לברור?

א. ברייתא –

 

בורר ואוכל (לעצמו)

בורר ומניח (לאחרים)

ולא יברור

ואם בירר חייב חטאת

הערות ודחיות

עולא

לבו ביום

למחר

דחייה – וכי לבשל מותר לבו ביום/פחות מכשיעור?

רב חסדא

פחות משיעור

כשיעור

רב יוסף

ביד

בקנון ותמחוי

בנפה וכברה

דחייה – זה לא כתוב

רב המנונא

אוכל מפסולת

פסולת מאוכל

אביי

מיד

להמשך היום

 

ריטב"א – באמת כולם הסכימו לתנאים להתיר ולחייב, ושאם חסר תנאי אחד חייב, הם רק נחלקו בפירוש הברייתא.

ב. מקרים באמוראים –

 1. 1.היו לפניו שני מינים ובירר, ר' ירמיה – חייב, רב אשי – פטור.
  תירוץ – מדובר בברייתא בקנון או תמחוי.
  (לכאורה בזה מפרש כרב יוסף, אולם הר"ח מפרש שמסכים גם לאביי).
 2. 2.אמוראים שאולי סוברים שאסור גם אוכל מפסול:
 3. a.רב ביבי זרק את הפירות לפניהם כך שלא יצטרכו לברור הפירות מהעלים,

ולא ברור אם כי סובר שאפילו אוכל מפסולת ביד ולאלתר – אסור,
או משום עין יפה.

 1. b.חזקיה – בורר תורמוסים מהקליפה חייב.
  דחייה – שם זה כפסולת מאוכל, כי כיון שבושלו הרבה, אם לא יקח יסריח.

(עד: 2+)

חלק ב – שאר המלאכות

א. טוחן

הרחבה לקציצת ירקות או עצים, ואם חותך במידה אז גם מחתך.

ב. אופה ומבשל
דווקא כשעושהו רך,
ואם תחילה נהיה רך ובסוף קשה – חייב (כמו יתד בתנור וזפת).

ג. פעולות שיש בהן מלאכות הרבה
מייצר כלי חרס (7-8) או סל של קנים (11-13).

ד. גוזז, מלבן, מנפץ, צובע וטווה

 1. 1.אם עדיין מחובר: רי"ח מחייב, רב כהנא פוטר (והנשים שהביאו למשכן יוצאות דופן בחכמתן).
 2. 2.מכין נוצות לכרית עובר על גזיזה, מחתך וממחק.

ה. קושר ומתיר
איפה היה במשכן?

 1. 1.רבא – קשירת החבלים ליתדות.
  דחייה – אינו קשר של קיימא.
 2. 2.אביי – קשירת חוט שנקרע (באריגת היריעות).
  דחייה – אין התרה.
 3. 3.רבא – להכנת הרשתות לצידת החלזונות לתכלת.

ו. תופר שתי תפירות
בתנאי שיהיה מתקיים (על ידי קשירת הקצוות. בשלוש תפירות אין צורך בקשירות).