• שקף 2

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

 • שקף 1

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

 • שקף 3

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי - ראש השנה טו

{.}

לשמיעת השיעור:

סרטון דף יומי

להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת ראש השנה לחץ כאן.

לצפייה או הורדת התרשים לחץ כאן

להורדת תמלול מלא של השיעורים המוקלטים ליחצו כאן

 {/.}

(טו. שליש יד טו: 1-)

חלק א - המשך אתרוג – השלב שקובע לגבי שביעית

הקדמה: 1. בשביעית – פטור ממעשר וחייב בביעור. 2. בדף הקודם ראינו שלגבי שביעית לפי חנטה.

רבה ורב המנונא -

 

6 > 7

7 > 8

מעשר

רבה – פטור

רב המנונא – חייב

(וכן בטו: 4+ רי"ח ור"ל).

פטור

ביעור

פטור

חייב

הסבר –

רב המנונא – לפי החנטה.

רבה -

 1. רבה הסתפק, ולכן (ריטב"א) -

במעשר (דרבנן) – פטר,

ביעור (דאורייתא) – חייב.

דחייה – למה פטר בביעור ב6>7?

 1. שניהם לפי החנטה.

לגבי מעשר ב6>7 –

עקרונית אמור להיות חייב,

אבל רבה פוטר כי אמנם של 6, אבל בפועל כולם ממשמשים באתרוג בשביעית וזה הפקר בע"כ.

קשה ר"ש בברייתא -

 

6 > 7

7 > 8

מעשר

פטור

פטור

ביעור

פטור

פטור

הסבר

שאין לך דבר שחייב במעשר/ביעור אא"כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב

תשובה
ר"ש אכן דורש חנטה + לקיטה.

אך רבה ורב המנונא סוברים שרק חנטה.

ואכן זו מחלוקת תנאים

            אבטולמוס – חנטה.

רבני אושא – לקיטה (בניגוד למה שראינו בדף הקודם שלגבי שביעית לכו"ע לפי חנטה).

ר"ש כאמור - לגבי מעשר ושביעית – חנטה + לקיטה (לא רק באתרוג).

(טו: 9+)

חלק ב – באילן לפי חנטה או לקיטה?

ברייתא

רבנן – חנטה.

ר' נחמיה - אם עושה כמה בריכות – חנטה, בריכה אחת (תמרים וחרובים) – לקיטה.

סברות

                רבנן – הולכים לפי עיקר הגידול שמושפע מהגשם (כאמור בדף הקודם),

ר' נחמיה - עקרונית צריך לפי לקיטה, אלא שבדברים שבהם הלקיטה לא אחידה
חוששים שיערב חדש וישן, ולכן הולכים לפי משהו מוקדם יותר – חנטה
(כמו שבקטניות הלכו לפי השרשה בדף יג).

רי"חנהגו העם בחרובים לפי לקיטה (תוס' – ובכל אלו שנלקטים כאחד)

קשה(ממשנה בשביעית) – בנות שוח (תאנים לבנות שנלקטים כאחד) – קדושת שביעית לפי חנטה,

ורי"ח שתק.

ר' אבא הכהן - למה שתק?

 1. כי לא היתה לו תשובה,
 2. שתק כי אכן הקושיה אינה קושיה.

תשובות אפשריות:

 1. אכן זו מחלוקת תנאים, ורי"ח כר' נחמיה נגד רבנן.

דחייה – למה רי"ח פוסק כיחיד?!

 1. אכן להלכה – חנטה, רי"ח רק אמר מה נהגו העם.

דחייה – למה לא מתקן את מעשיהם?!

 1. במעשר דרבנן – לקיטה, בשביעית דאורייתא – חנטה.