• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא מציעא כב - הדף היומי

 נושאי הדף: א. המשך ייאוש שלא מדעת (רבא - יאוש, אביי - לא). הגמרא מביאה ראיות לשני הצדדים, כאשר יש כאן התרחבות מעבר לנושא של יאוש לעניין כללי יותר - האם ניתן להחיל חלויות (כמו יאוש, תרומה ויכולת לקבל טומאה) כאשר הבעלים לא יודעים, אך מביעים את דעתם בדיעבד. להלכה - כאביי - אין יאוש שלא מדעת (אך מותר לקחת תמרים שנופלים כי שם הבעלים מתייאשים מראש). ב. סימן העשוי להידרס - רבה - לא סימן, רבא - כן. מקום המציאה - רבא - לא סימן, רבה - כן.

{enclose metzia_22.mp3}